Wiström Coaching AB är sedan 1998 ledande inom ledarskaps-, coach och säljutbildningar, personlig utveckling, personlig coaching och inspirationsföreläsningar.

Vad är det som gör att vissa företag år efter år lyckas oavsett konjunktursvängningar och omvärldens utmaningar? Finns det någon magisk formel? Eller är det ett tydligt ledarskap, disciplin, hårt arbete och attraktiva målsättningar som är den röda tråden? Går det att skapa detta och ha kul samtidigt?

I ett samhälle som genomgått och genomgår det största paradigmskifte avseende ledarskap vi någonsin sett är det många som söker navigera rätt för att lyckas. Många ledare, chefer, lärare och föräldrar står inför stora utmaningar när det gäller skiftet från industrisamhälle till kompetenssamhälle.

Låt Dig få konkreta råd och verktyg kring den nya tidens ledarskap. Det är många företag, såväl stora som små, som med enkla och tydliga verktyg, praktiska tips och handlingar har vuxit och utvecklats. Wiström Coaching AB har idag flera ramavtal med ledande företag både i Sverige och utomlands.

Låt Dig inspireras, coachas eller utbildas av några av Sveriges främsta på marknaden. Välkommen till framtidens ledarskap och lycka!

Spana in vår blogg!

Låg dig inspireras av Lotta Wiström

Till bloggen