Bengt Wiström: ”Förmågan att förstå är avgörande för att leva till 100 %”

Bengt arbetar sedan mer än 20 år som företagscoach och personlig coach med allt ifrån föreläsningar, process-utbildningar och mental träning. Han har tidigare varit coach inom basket i över 25 år med flera framgångar på både olika arenor. Den praktiska erfarenhet som Bengt har av coaching gör honom idag till en levande legend med stor erfarenhet av både internationell och nationell coaching.

Han talar om vikten av att kunna kommunicera, att förstå hur stor del som ligger i lyssnandet. Bengt menar att vi idag är på väg från ett informationssamhälle till ett relationssamhälle och då är grunden för alla relationer konsten att kommunicera och att förstå varandra.

Bengt lyfter vidare fram att det är vår inställning som är avgörande för hur långt vi kan komma, både privat och i yrkeslivet. Tänker positiva tankar eller negativa tankar? Bengt ställer sig frågan: Varför är det så få som använder sig av hela sin potential? Varför vågar så få vara vinnare på riktigt?

Bengt belyser också vikten i att ta sitt personliga ansvar och att göra aktiva val i livet.

Genom att blanda teori med mycket praktisk erfarenhet, med allt från hur grupper fungerar till hur enskilda individer, målar Bengt upp bilder som vi alla kan känna igen oss i och förstå. Tempot är högt, humor och tydliga metaforer är kännetecken för Bengts föreläsningar. En riktigt energikick brukar omdömet bli, åhörarna kommer garanterat få både inspiration och konkreta verktyg att arbeta vidare med vilket inte många föreläsare klarar av att leverera på samma gång.

Önskar du skapa ökad framgång för ditt företag, ditt team eller dina anställda har du mycket att vinna på att anlita Bengt. Han har erfarenhet av hela paletten och kan garantera resultat.

”Det brukar alltid finnas minst 25 % kvar av potentialen hos människor” säger Bengt och menar att det handlar om personens självkänsla och attityd för att kunna prestera maximalt. Alla människor vill men inte alla vågar.

Bengt beskrivs som mycket underhållande, kunnig, engagerande och entusiasmerande och han har varit och är därför en av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade föreläsare sedan flera år.

Bengt föreläser på svenska och engelska.

Vill du boka en föreläsning med Bengt? Kontakta oss.

”Känslan och insikterna som skapades under förmiddagen ligger kvar i organisationen och ger mig och min kollegor både tro och verktyg.”

Erika Ahlqvist, Posten Logistik AB

”Hans sätt att förmedla sitt budskap med energi, glöd och med en Naturlighet som inger en oerhörd respekt.”

Håkan Bodeklint, Platschef, Audi Göteborg

”Föreläsningen innebar mycket givande diskussioner direkt efteråt och kommer göra så även under lång tid framöver.”

Anders Tegelberg, Head of Group Taxes Vattenfall AB

”Måste nog hålla med dig om att min motivation och energi definitivt var dubbelt så hög efteråt – en riktig energikick!”

Anita Åke, Personligt ombud, Södermalm

”Han har inte lämnat någon person oberörd och verkligen inspirerat både ledare och individer”

Jens Wetterfors, Sverigechef för Audi