VM-DAGAR i tre steg

Steg 1

VM-resan har idag vunnit allt mer mark som begrepp och utbildning. Det är givetvis något som vi är glada och stolta över. Samtidigt märker vi att inte alla kan/vill lägga sex heldagar för att gå processutbildningen och våra utbildningsdagar, VM-dagar i tre steg ger Dig en stabil och gedigen grund att stå på. Hur Du väljer efter dessa tre dagar är upp till Dig hur Du vill gå vidare: Vidareutbilda genom VM-resa och VM-extra eller så har Du nu en tillräcklig grund för framtiden genom VM-dagarna. Valet är Ditt och oavsett har Du dessa tre dagar har en god och positiv start för framtida ledarskap och utmaningar!

Vad kommer vi att gå igenom och vad skall det hjälpa mig med?

Idag finns inget svårare eller tuffare än att våga vara ledare. Oavsett om det är på hemmaplan eller inom arbetet så är kraven och utmaningarna större än tidigare. Vi vill genom enkla, roliga och tydliga exempel och verktyg såsom coaching och kommunikation tillsammans med en stor portion filosofi ge Dig en stabil grund för hur Du kan agera framåt och nå helt andra resultat med Ditt lag än Du hittills gjort.


Vad vi vill erbjuda Er är att förstå verktyget coaching. Coaching är ett sätt att vmdag_1leva, ett sätt att kommunicera. Vi vill också erbjuda en möjlighet att förstå gruppdynamik och hur Du kan bygga ett starkt lag och ta tillvara på hela potentialen såväl Din egen som lagets. Vi lägger stor vikt vid kompetens och ansvar – frågor som många gånger är helt avgörande för om vi lyckas eller inte med våra utmaningar.


Exempel på innehåll:

 • Kommunikation – vad säger jag? Vad menar jag?
 • Vårt filter för lyssnande
 • Stegen i coaching
 • Mottagligheten för coaching
 • Attitydens betydelse för framgång
 • Ansvar och kompetens avgörande för framgång
 • Relation – en förutsättning för bra coaching

Steg 2

Nu när ni fått grunderna och hörnstenarna kring vår filosofi kan vi gå vidare med utmaningen att stärka jaget och laget.

Vart vill Du?

Det är början på all coaching, utan den vetskapen blir det omöjligt att nå någonstans över huvud taget. Det är mitt ansvar att veta vad jag vill i livet men varför vågar vi inte alltid ta reda på detta? Vad är det som hindrar oss och våra lag på vägen till framgång?


Detta och mycket mer kommer vi att titta på under steg 2 av VM-dagarna. Vi kommer ge Dig svaren på vad som hämmar, hindrar eller rent av förstör för Dig att nå dit Du önskar, med Dig själv och med Ditt lag.


Vi kommer också fördjupa oss i coachingens utmaningar. Många coachar på prestationen, det som vi/andra vill uppnå. Enligt vårt sätt att se det är det för sent. Vår prestation styrs av vårt beteende, och vårt beteende styrs av vår attityd. Det vill säga: Mitt sätt att tänka. För att nå hela vägen fram behöver vi coacha på attityden, då har vi chansen att påverka i ett tidigt skede och få personen att agera och inte reagera.


Det går inte att coacha en människa som inte vill bli coachad. Det går inte heller att coacha en människa som inte orkar göra förändringar. Skulle vi inte behöva göra några förändringar är vi redan framme vid målen och då är coachingen onödig i sig, eller hur?


Däremot att coacha en människa, som vill men saknar lite mod till att ta ytterligare kliv framåt är fantastiskt och givande.


vmdag_2Det viktigaste är att ha en bild klar över vart vi är på väg. Hur vi ska nå dit är en del av coachingen och då må vi veta vad utgångsläget är, det vill säga, var står vi idag. Därefter kan vi se gapet, skillnaden mellan vision och verklighet och där börja coachingen på riktigt. Det kräver att jag vågar ta ställning stå för det jag vill, och leva så.


Exempel på innehåll:

 • Kommunikativt beteende/attityd
 • Hur påverkar min självkänsla mitt ledarskap?
 • Vågar jag lita på min kompetens och mina visioner?
 • Självcoaching – hur jag coacha mig själv
 • Coachövningar 1-1
 • Erfarenhetsutbyte från dag 1
 • Konkreta verktyg för att stärka självkänslan

Steg 3

Coaching är idag ett begrepp inom ledarskap och i livet som helhet. Grunderna till detta verktyg och filosofin bakom har vi gått igenom i steg 1 och de personliga insikterna och den personliga utvecklingen berörde vi i steg 2. Nu är det dags att tillämpa detta i vardagen.

Att leva med coaching!

Ledarskapet innehåller lika många utmaningar som chanser till utveckling oavsett om det är ett ledarskap i arbetsrelaterad miljö, som att vara ledare i en familj. Det har aldrig varit svårare än det är idag för vi har en oändlig ström av information om vad som är rätt och riktigt.


Därför är det viktigare än någonsin att ha en stark personlig ledarfilosofi och en stark självkänsla för att vara den ledare som Du själv vill och kan stå för.


Ni är många som gått första grundstegen och nu vill vidare. Vi har utvecklat ett sätt att få er att ta coaching in i vardagen och leva det varje dag.


Coaching är verktyget för att få mig själv, min omgivning och mina medarbetare att växa till oanade höjder och även det starkaste säljverktyg vi känner till. Vad vi vill erbjuda Er är en utveckling av coaching.


Vi pratar också om Er praktiska erfarenhet av coaching. Tillsammans har vi en gedigen erfarenhet och detta toppar vi med ytterligare verktyg och insikter. Allt för att Du själv skall känna Dig som en vinnare i Ditt liv.


Exempel på innehåll:

 • Vinnare i livet, vad innebär det?
 • Filosofins avgörande för självrespekt
 • Vad har jag för rättigheter och skyldigheter i arbetslivet?
 • Hur får jag laget att dra åt samma håll?
 • Mental träning – något för näringslivet?
 • Karaktär och kompetens – förutsättningar för gott ledarskap
 • Synergieffekt – vad är det bra för och vad är det?
Aktuella datum för VM-Dagar: Klicka här.  Anmäl ditt intresse HÄR!