Nyhetsbrev

COACHING - MER ÄN BARA FLOSKLER?

Coaching är idag ett vedertaget uttryck och används i många olika situationer och med olika ändamål. Det är gott nog det men vad har hänt med kraften och innebörden av ordet? Varje dag möts vi av coacher av alla de olika slag. I dagspressen finns det dagligdags flera artiklar att läsa om viktcoacher, livsstilscoacher, relationscoacher, hälsocoacher m.m.

Vi vill gärna förtydliga att vad vi menar med orden coach, coaching och coacha. Det finns en mängd olika uppfattningar men vi menar att coach är ett yrke, att coacha är att vilja påverka en annan människa och/eller ett lag i en riktning och coaching är verktyget för att nå resultat.

Hur skall jag veta vad som är kännetecknande för en coach och för verktyget coaching?

Vi har inte svaret på vad coaching är och vad en coach gör men vi har vår uppfattning:

Coach är för oss en människa som vill se andra växa, och som genom vägledning, frågor och råd hittar en väg som ledar framåt mot nya utmaningar och situationer. En coach arbetar med att fokusera på framtiden - vart vill vi och därefter tittar på var vi befinner oss idag?

Vad kan jag prata med en coach om?

Allt från yrkesval, utbildning, erfarenhet och strategier kring min karriär det vill säga hela människan. Vi tror inte att starka och karismatiska ledare är en människa på arbetet och en annan privat utan vi ser alla val som att de hänger ihop och det viktiga är att ha bilder över mitt liv som helhet. Det är lika viktigt att ha mål på arbetet som i livet och att dessa bilder behöver vara synkade med dem som är inblandade i dem. Yrkesmässig är det avgörande att vi som arbetar tillsammans har samma bild av vart vi skall, privat att vi som lever tillsammans har samma bild av oss som familj/par/vänner.

Coaching är som vi ser det, ett av de starkaste verktygen om vi vill bygga relationer, för att få lag att bli starka tillsammans och för att ta tillvara på den maximala potentialen vi alla har inom oss. Vi ser det som ett sätt att kommunicera, som utgår ifrån att vi vill förstå varandra och inte ifrågasätta varandra. Det är ett sätt att genom en given metodik ta kommunikationen till nya och oanade höjder. Detta vad gäller resultat, välmående och tillit. Coaching sker i ett samtal mellan två personer, där kan vi åstadkomma den känsla av förtroende som krävs för att våga prata på riktigt.

Varför är coachingen viktig idag?

Nu när vi står mitt i en lågkonjunktur, som är på stark väg att vända är det oerhört viktigt att vi är laddade och redo när det tar fart igen. För fart tar det - frågan är bara om vi står och tittar på eller redan är nere i startblocken. Vår erfarenhet är att coaching tar fram alla nya kreativa idéer och får oss att våga tänka utanför vår traditionella bekvämlighets- och/eller trygghetsbox.

Många människor sitter fast i ett av de farligaste ord som finns; att vara realistisk.

Det betyder inget annat än att sitt still i båten och gör inget vi inte gjort förut. För tänk om, tänk om det går att agera på ett annat sätt. Tänk om det går att hitta nya lösningar och att det går att komma runt problematiken på ett nytt tillvägagångssätt - då innebär det att vårt gamla sätt är fel!!

Många människor är nöjda, vilket är en skön känsla men ack så farlig om vi låter den äga oss. Att sitta nöjd och tycka att jag har gjort något bra skall vi alltid unna oss att göra, men inte för länge. Då blir vi snabbt omsprungna eller ännu värre, vi blir Fat & Happy.

Innovatörer, entreprenörer, positiva engagerade medarbetare blir alltid ifrågasatta för det finns inget facit för framtiden. De av oss som inte vågar måla nya bilder, nya inriktningar, nya ageranden kommer sitta kvar i nuet och de tycker alltid att vi andra skall vara realistiska. Alla förändringar innebär nya utmaningar. Utmaningar är förändring och en förändring som vi kan påverka är det samma som förbättring. En förbättring för oss som lag, team, företag, familj eller par. Varför är vi rädda för förbättring?

Genom att använda verktyget coaching kan vi tillsammans måla upp framtidsbilden av hur vi vill ha det. Detta oavsett om vi coachar en människa personligen med målbilder som härrör sig framför allt på det privata planet eller om jag som ledare/chef använder coaching i min ledarroll på arbetet.

Det är oerhört intressant att följa de av våra adepter som har anammat coaching på riktigt i näringslivet. De företag som använder sig av det som ett kommunikativt hjälpmedel i vardagen har lyckats nå nivåer de inte trodde var möjliga. Vi står vid sidan om och gläds. Vi gör inte grovjobbet men vi vet att vi genom våra verktyg och vår filosofi har inspirerat och entusiasmerat dem att våga bryta nya barriärer inom sitt ledarskap. I tider av lågkonjunktur har vi sett hur de har lyckats skapa en bättre stämning bland personalen trots att de behöver tänka på vart pengarna går och inte kan spendera kronorna lika lätt som tidigare.

Vad har vi då sett för resultat?

Minskade sjukskrivningar, ökat ansvarstagande av varje enskild individ, tydligare målbilder - alla anställda vet vart företaget är på väg och varför. Detta skapar en starkare vi-känsla och en bättre lojalitet där gamla talesättet "en för alla - alla för en" blir tydligt. Bättre resultat på sista raden vilket brukar vara det som styrelser, aktieägare och andra intressenter följer med stort intresse. Företag som trots lågkonjunkturen går bättre än någonsin. Företag där de anställda känner en större trygghet tillsammans trots att de behövt göra nedskärningar tack vare att alla är beredda att dra sitt strå till stacken.

Varför arbetar inte fler med coaching som verktyg?

För det första, många känner inte till hur verktyget används och för det andra att många företagsledare inte vågar vara så tydliga i sitt ledarskap som de skulle behöva vara. Tydliga med auktoritet och inte genom att vara auktoritära. Det är milsvid skillnad på detta och tyvärr är många allt för okunniga om skillnaden och allt för rädda för att våga vara chefer/ledare på riktigt.

Den av oss som vill vara omtyckt i alla lägen går en omöjlig framtid till mötes. Här spelar det ingen roll om vi pratar om chefsrollen eller föräldrarollen. Det är omöjligt att alltid vara älskad och omtyckt av alla, men en chef eller en förälder som alltid är konsekvent kommer få respekt och det måste vara måttstocken på lyckat ledarskap.

Vilka undersökningar vi än läser så uppskattas tydlighet och gränssättning framför låt-gå och otydlighet. Osäker miljö skapar osäkra medarbetare. Med coaching kan vi tillsammans skapa en tydlighet kring vad som gäller och varför. Dessutom pratar vi merparten av tiden om framtiden, den som ligger orörd och förväntansfull framför oss! Det vill säga, vi använder coaching som ett verktyg med inriktning framåt istället för att älta historik och fokusera på nuet som just när vi läst det blev historik!!

Vilken fantastisk framtid vi kommer kunna skapa om fler vågar vara ledare/chefer med ett coachande ledarskap i fokus, med starka lag omkring sig och med ett barns nyfikenhet som dragningskraft.

Våga bryta konventionerna - våga tänka nytt!
Våga använda coaching och våga vara coach i ditt ledarskap!

WISTRÖM COACHING AB ©2013 - 2014
BLOGG
Blogg
 
VM-COACHING.SE
Utbildningar
Kalendarium
NYHETSBREV
Arkivet
TIPS FRÅN COACHEN
Film- och boktips
Smultronställen