FILOSOFI | Vår Filosofi

Filosofi.

VM-filosofin, eller filosofi efter Bengt Wiströms ledarskap och tänk, skulle kunna sammanfattas i ett par hållpunkter. Det ena handlar om synen på människor, både dig själv som individ och andra. Vi utgår alltid ifrån att de vi möter är fantastiska. Det är vår erfarenhet att människor känner en större trygghet och tillit när de börjar från toppen och inte behöver arbeta sig uppåt för att duga.

De allra flesta utgår ifrån ett motsatt tänk, det vill säga att du får bevisa att du duger. Vi utgår ifrån att du inte bara duger utan att du verkligen är fantastisk. Det är sedan dina egna beteenden som kan degradera dig eller låta dig bibehålla uppfattningen om dig. Tänk, du har makten helt i dina egna händer!

Den andra fundamentala biten i filosofin handlar om individens kraft att nå sina mål och uppfylla sina drömmar. Vi säger att allt är möjligt bara du har tillräckligt mycket vilja och är beredd att förstå vad som krävs för att du ska nå dit du vill.

Genom den erfarenhet vi fått genom åren vet vi att i stort sett alla individer har minst 25 % outnyttjad potential inom sig. Potential som vi av olika anledningar endera inte vågar eller inte orkar plocka fram. Det vanligaste är att vi är för rädda för att vara fantastiska.

Människor i stort vågar inte glänsa, lysa och lyckas. Tänk vad ska andra säga då? Vi hoppas att fler och fler ska våga se sin egen storhet utan att för den sakens skull kliva på andra eller tro sig förmer än andra. Livet är fantastiskt precis som du och det enda som hindrar dig från att ta klivet ut och leva fullt ut är till största delen du själv. Du är din störste fiende och ju snabbare du börjar förstå dig själv desto snabbare kommer du att kunna ta för dig av livets smörgåsbord.

Företag, team och individer som valt att leva efter VM-filosofin har snabbt sett vilka resultat det för med sig när vi börjar uppmärksamma det goda, det vackra, det vi har att vara tacksam över istället för att leta fel och vara negativa.

Kraften ligger i energi, energi att vara positiv och se möjligheter. Utgå ifrån det positiva men inte ljuga för sig själv utan se det jag ser, höra det jag hör och känna det jag känner. Vågar jag lita på det och vågar jag tro att jag är fantastisk precis som du och vågar jag måla upp bilden av hur mitt liv ska se ut så kommer jag att lyckas. Det tror inte vi, det vet vi! Frågan är vad du tror på….

WISTRÖM COACHING AB ©2013 - 2014
BLOGG
Blogg
 
VM-COACHING.SE
Utbildningar
Kalendarium
NYHETSBREV
Arkivet
TIPS FRÅN COACHEN
Film- och boktips
Smultronställen