Integritet är ett vinnande koncept!

X behöver mig mer än jag behöver X, men jag vill vara med X. Just denna rad kan behöva läsas mer än en gång. Jag inser det. Ändå är den en av de fraser som betytt mest av allt för mig sedan den dagen jag förstod vad det betyder. På riktigt för mig. I vardagen, i mina valsituationer och i mitt liv. Allt jag väljer att göra, gör jag för att jag vill. Inte måste eller borde. Då ökar mina chanser att jag alltid kan ge energi och att jag kan värna min integritet. Läs mer

Skillnaden mellan egoist och individualist

Varje dag hör jag hur människor blandar ihop dessa två ord. Egoist och individualist. Gör dem till sak samma. Det är inte bara tråkigt att orden missförstås så totalt. Det är farligt – för det är två totala motpoler vi pratar om. Egoisten – där jaget vinner över allt. Individualisten – som förstår vikten av ett starkt lag och ett starkt jag. Läs mer